Algemene voorwaarden

Op alle massagebehandelingen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing

 

 • Ethiek en hygiëne staan binnen Massagepraktijk Soest hoog aangeschreven. Ik verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Massagepraktijk Soest geeft geen erotische massages. Het wordt niet op prijs gesteld als dit tijdens een massage gevraagd wordt. Massagepraktijk Soest behoudt zich het recht voor om de behandeling te staken en zal de betreffende cliënt voor toekomstige behandelingen weigeren.
 • Mobiele telefoons graag op stil of uitgeschakeld.
 • Roken in de wacht- en behandelruimte is niet toegestaan.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld over uw sportieve en medische verleden (anamnese).
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Betalingen uitsluitend contant of per bankoverschrijving.
 • Een behandelingenkaart of cadeaubon is 1 jaar geldig na uitgiftedatum zoals vermeld op de kaart of aanschaf van de bon.
 • Sommige massagebehandelingen komen, afhankelijk van het door u gekozen zorgpakket, in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Massagepraktijk Soest is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Massagepraktijk Soest is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Massagepraktijk Soest behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Mocht u de gemaakte afspraak willen annuleren, dan dient u dit minimaal 24 uur vantevoren te doen. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.
 • Massagepraktijk Soest mag binnen 3 maanden na aanschaf van een 5 of 10 behandelingenkaart de prijs verhogen. De cliënt heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden. 
 • Bij het ondergaan van een massage accepteert u automatisch de algemene voorwaarden.